fbpx

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Lohikäärmeklinikan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.8.2022. Viimeisin muutos 301.8.2022.

Aatos Orava noudattaa EU:ssa ja Suomessa voimassa olevaa tietosuojasääntelyä. Henkilötietoja käsitellään (esim. nimi, osoite, sähköpostiosoite, IP-osoite) lainsäädännön puitteissa. 

 1. Rekisterinpitäjä

Aatos Orava, Helsinki

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Yrityksen omistaja Aatos Orava, lohikaarmeklinikka@gmail.com

 1. Rekisterin nimi

Aatos Orava kerää ja käsittelee vain sellaisia henkilötietoja (asiakasrekisteri, markkinointirekisteri), jotka ovat palvelujen toteuttamisen ja yrityksen toiminnan kannalta tarpeellisia tai jotka perustuvat Aatos Oravan ja asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen, asiakkaan suostumukseen tai toimeksiantoon.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

henkilön suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Aatos Oravan uutiskirjeen tilanneiden sähköpostiosoitetta käytetään uutiskirjeen lähettämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), 
 • www-sivustojen osoitteet, 
 • verkkoyhteyden IP-osoite, 
 • sosiaalisen median profiilit, 
 • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
 • laskutustiedot ja
 • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät oleelliset tiedot.

Uutiskirjeen tilaajista tallentuvat seuraavat tiedot:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköposti 
 • Yritys/Organisaatio
 • Tehtävänimike
 • Matkapuhelinnumero 

LumiSoul säilyttää voimassa olevaan lainsäädäntöön nojaten tässä ilmoituksessa tarkoitettuja henkilötietoja toistaiseksi tai kunnes asiakas itse pyytää tietojensa poistamista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas- ja henkilötiedot saadaan asiakassuhteen kautta, akpunktiokallio.fi verkkosivuilta (lomakkeet/uutiskirjeen tilaus, tilaukset) sähköpostin tai muun viestinnän välityksellä ja yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

Tietolähteet:

 • Rekisteröidyn yrityksen tai henkilön tekemät ilmoitukset (joko suullisesti, kirjallisesti, tai verkossa). 
 • Rekisterinpitäjän tiedustelut yritykseltä tai julkisyhteisön edustajalta
 • Julkiset rekisterit (kaupparekisteri)
 • Markkinoilla olevat ostettavat rekisteritiedot (yritykset, jotka myyvät rekisteritietoja)
 • Muut julkaisut (tietokannat, internetissä julkaistut tiedot)

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Aatos Orava  ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuoliseen käyttöön.

Viranomaisille henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan lainsäädännön velvoittamissa tilanteissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Aatos Orava noudattaa rekisterin käsittelyssä huolellisuutta. Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja ei säilytetä manuaalisesti. Internet-palvelimilla säilytettävät tiedot turvataan laitteiston tietoturvasta asiaankuuluvasti huolehtien. Rekisterinpitäjä huolehtii, että kaikkia tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. 

Uutiskirje

Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja kuulet ensimäisenä Lohikäärmeklinikan uusimmat kuulumiset.

Puhelin

045 263 9563

Osoite

Viides linja 16D
00530 Helsinki