fbpx

Psykosomaattiset oireet ovat mielentilan, tunteiden tai ajatusten (psyko) synnyttämiä kehollisia (somaattisia) oireita. Esimerkkinä mainittakoon hyvin yleinen stressivatsa; epämiellyttävä reaktio juuri kun pitäisi esiintyä, pitää puhe tai esitelmä. Esiintymisjännitykselle ei löydy orgaanista syytä, vaan syy löytyy mielen tai hermoston toiminnasta. Se voi aiheuttaa pahoinvointia, vatsakipua, ripulia tai jopa täydellisen äänenmenetyksen. Vaikka psykosomaattiset sairaudet ovat hyvin yleisiä, lääketiede ei vielä ole löytänyt niille selitystä. Joskus sairaudesta kärsivä saa osakseen lääkäreiden ymmärtämättömyyden, mikä voi tuntua turhauttavalta.

Psykosomaattiset oireet — ei luulosairautta

Jos oireilun syy ei lääkärikäynneistä huolimatta selviä, kyseessä ei silti ole luulosairaus. Luulosairas ihminen pelkää sairastavansa jotain vakavaa sairautta kuten syöpää tai sydänsairautta, vaikka nuo vaihtoehdot on karsittu pois lääketieteellisin tutkimuksin. Psykosomaattisissa sairauksissa potilasta turhauttaa, että lääkärit eivät tunnu ymmärtävän heitä. 1980-luvulla psykosomaattisia sairauksia hoidettaessa puhuttiin piilomasennuksesta.

Akupunktion ihmiskuva

Kiinalaisen terveysperinteen ihmiskuva luo pohjan psykosomaattisten sairauksien ymmärtämiselle ja hoidolle. Kokonaisvaltainen  ihmiskuva on kehittynyt vuosisatojen ja -tuhansien saatossa. Ihminen nähdään osana kokonaisuutta, maailmankaikkeutta. Tässä kokonaisuudessa ihminen muodostaa oman kokonaisuutensa, johon kuuluvat keho ja mieli, jotka ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa. Useimmille lienee selvää, että keholinen vaiva tai sairaus vaikuttaa mieleen. Yhteys toimii myös toiseen suuntaan, eli mielen häiriö vaikuttaa kehoon.

Äärimmäinen esimerkki kehon ja mielen yhteydestä löytyy buddhalaisesta ja hindulaisesta perinteestä. On olemassa kertomuksia munkeista ja pyhistä miehistä, jotka sytyttivät itsensä tuleen mielensä voimalla. Nämä kertomukset voivat olla totta tai tarua, mutta joka tapauksessa ne osoittavat, että kehon ja mielen yhteys on tärkeä osa itämaista ihmiskuvaa.

Tästä syystä psykosomaattisten sairauksien hoitaminen on yksi akupunktion vahvuuksista. Sairauksia ja vaivoja hoidettaessa pyritään löytämään sairauden juuri, ja tässä käytetään avuksi diagnostisia menetelmiä, joihin kuuluvat potilaan haastatteleminen, pulssin tunnustelu ja kielen katsominen. Useimmiten sairaudet voidaan yhdistää sisäelinten häiriöihin tai niiden keskinäiseen epätasapainoon. Akupunktiohoidolla pyritään palauttamaan elimistön sisäinen tasapaino ja tästä syystä sillä voidaan hoitaa useampia erilaisia oireita, jotka johtuvat samasta syystä. Lääketieteen näkökulmasta akupunktiohoidon vaikutukset näkyvät hermoston säätelynä ja hormonitoiminnan tasapainottamisena.

akupunktio helsinki kallio vallila hakaniemi

Psykosomaattiset oireet ja hermosto

Psykosomaattisille sairauksille yhteistä on hermoston toiminta osana sairauden syntyä. Usein kyseessä on nimenomaan autonomisen hermoston toiminta. Autonominen hermosto on tahdosta riippumaton ja se vaikuttaa sileän lihaksiston ja sydänlihaksen liikkeisiin sekä rauhasten eritykseen sekä moniin elimistön säätelytoimintoihin, esimerkiksi verenpaineeseen.

Autonomisen hermoston toiminta on todella laaja aihe. Kyseessä ei ole vain yhden osan tai elimen toiminta, vaan se liittyy eri elinten yhteistoimintaan, toisin sanottuna siihen, miten koko keho toimii yhtenä kokonaisuutena. Tästä syystä kiinalaiseen perinteeseen pohjautuva akupunktio voi tuoda helpotusta psykosomaattisten oireiden kanssa kamppaileville.

Akupunktion vaikutusta autonomiseen hermostoon on tutkittu lukuisissa tutkimuksissa. Näistä käy ilmi, että akupunktiolla voidaan vaikuttaa autonomisen hermoston toimintoihin kuten verenpaineeseen, pupillien laajentumiseen, ihohuokosten toimintaan, ihon lämpötilaan, sileän lihaksiston toimintaan sekä sydämen rytmihäiriöihin. Tutkimusaineistosta käy ilmi, että akupunktiolla voidaan myös säädellä ja tasapainottaa oireita, jotka johtuvat sympaattisen ja parasympaattisen hermoston häiriöistä.

Ärtyvän suolen oireyhtymä eli IBS (Irritable bowel syndrome)

Ärtyvän suolen oireyhtymä on tunnetuin psykosomaattinen sairaus. Se on paksusuolen toiminnallinen vaiva ja sen oireet voivat olla samanlaisia kuin tulehduksellisissa suolistosairauksissa, esimerkiksi keliakiassa. Tästä huolimatta tähystyksessä ei ole merkkejä tulehduksesta tai rakenteellisista poikkeavuuksista. ”Toiminnallinen” tarkoittaa, että IBS:n oireet johtuvat paksusuolen epänormaalista toiminnasta.

IBS ei ole vaarallinen, mutta se vaikuttaa voimakkaasti elämänlaatuun. Sen yleisimmät oireet ovat vatsakivut, ummetus ja ripuli. Joskus kivut voivat olla kouristuksenomaisia ja hyvin voimakkaita. Joskus vatsakipujen yhteydessä voi ilmetä yllättävä tarve päästä vessaan. Vatsaoireiden lisäksi IBS:ään kuuluu myös muita oireita, kuten päänsärkyä, virtsavaivoja, närästystä ja ei-sydänperäisiä rintakipuja.

Osoitus IBS:n psykosomaattisesta luonteesta on se, että stressi ja kiire lisäävät sen oireita. Ärtyvän suolen hoidossa on tärkeätä pyrkiä vaalimaan säännöllisiä elämäntapoja ja ruokailurytmiä. Stressin välttäminen on tärkeätä. Monet ovat saaneet apua myös oikeanlaisesta ruokavaliosta. Akupunktiosta voi olla apua IBS:n hoidossa, koska akupunktiolla voidaan vaikuttaa toiminnallisen häiriön taustalla piilevään autonomisen hermoston toimintaan. Vatsan alueella on paljon hermokudosta. Joskus sanotaan, että suolisto on ihmisen toiset aivot. Ärtyvän suolen hoidossa käytetään vatsan paikallisia akupisteitä, jotka sijaitsevat hermoston kannalta tärkeissä kohdissa. Tämän tavoitteena on tasapainottaa hermoston toimintaa vatsan alueella ja koko kehossa.

Fibromyalgia

Fibromyalgia on toiminnallinen oireyhtymä, johon kuuluu krooninen laaja-alainen kipu eri puolilla vartaloa ja selittämätön uupumus. Fibromyalgian aiheuttajana on keskushermoston häiriö ja autonomisen hermoston epätasapaino, jota selittävät monissa elimissä ilmenevät oireet. Kipujen lisäksi fibromyalgiaan kuuluu moninaisia oireita kuten vatsakipuja, kuukautiskipuja, pistelyä, puutumista, huimausta ja päänsärkyä.

Yleensä fibromyalgiaa pyritään hoitamaan lääkkeettömästi. Ensisijaisina hoitoina suositaan liikuntaa, unenlaadun parantamista ja säännöllistä elämäntapaa. Fibromyalgiaa voidaan hoitaa myös lääkkeillä, ja tällöin suositaan erilaisia masennuslääkkeitä (SNRI tai SSRI). Akupunktiosta voi olla apua fibromyalgian hoidossa. Akupunktiohoidossa painopiste on hermoston toiminnan tasapainottamisessa, kehon energiantuotannon vahvistamisessa sekä unenlaadun parantamisessa.

Akupunktion vahvuutena psykosomaattiset sairaudet

Kuten edellämainitusta selviää, psykosomaattiset sairaudet ovat moniulotteisia ja moniselitteisiä ja niiden ymmärtäminen vaatii syvempää ymmärrystä . Joskus potilas joutuu kamppailemaan saadakseen diagnoosin. On erityisen vaikeaa sairaana joutua taistelemaan systeemin kanssa. Lääkärikunnassa on suurta ammattitaitoa ja vilpittömyyttä, mutta kiireiset aikataulut eivät aina anna tilaa potilaan kohtaamiselle. Psykosomaattisia oireita hoidettaessa kuulluksi tuleminen on potilaalle ensiarvoisen tärkeätä.

Kiinalaisen terveysperinteeseen pohjautuvassa akupunktiossa potilas ja hoitaja kulkevat matkaa yhdessä. Tärkeä osa akupunktiohoitoa on potilaan kuunteleminen ja hoidon rakentaminen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Akupunktion keskeinen ajatus on, että keho on viisas ja osaa hoitaa itsensä. Akupunktio on lääkkeetön hoitomuoto, ja se luottaa kehon omaan parantavaan voimaan.

Psykosomaattisia sairauksia hoidettaessa kärsivällisyys on tärkeätä. Omakohtainen kokemukseni on, että kaikki ovat kokeneet saaneensa apua akupunktiosta oireisiinsa. Hoidon eteneminen ei ole suoraviivaista — monesti tuntuu siltä, että mennään kaksi askelta eteenpäin ja yksi taakse. Kiinalaisen terveysperinteen opetuksissa kerrotaan, että jos sairaus on kestänyt kuukauden, sen hoitaminen kestää kuukauden. Jos sairaus on kestänyt vuoden, sen hoitaminen kestää vuoden. Todellisuudessa hoidon tuloksia ei tarvitse odotella kokonaista vuotta, vaan jo ensimmäisten kertojen jälkeen voi huomata akupunktion hyvät vaikutukset. Syvällisempien ja pitkäaikaisempien tulosten saamiseksi säännöllinen akupunktiohoito on paras. Kuinka monta hoitokertaa tarvitaan ja kuinka usein, se riippuu jokaisen yksilöllisestä tilanteesta.

Luonteenomaista psykosomaattisille sairauksille on, että niitä ei voi täysin parantaa. Niitä voidaan hoitaa ja ne voidaan saada oireettomaksi. Tällöin potilas voi elää lähes normaalia elämää. Psykosomaattinen sairaus pysäyttää. Se herättää kuuntelemaan kehoa ja miettimään uudestaan sitä, mikä elämässä on tärkeätä. Tästä saa alkunsa uudenlainen asenne ymmärtää paremmin itseään ja kehoaan. Siksi psykosomaattinen sairaus voi lopulta ollakin siunaus, joka aluksi ilmestyy elämään kirouksen muodossa.

Kaikki kriisit elämässä avaavat myös oven uuteen, uudenlaiseen elämänasenteeseen ja tavoitteiden uudelleen punnitsemiseen. Psykosomaattiset oireet toimivat myös tällaisina ’herätyskelloina’. Et ole yksin.

Etkö ole löytänyt lääketieteellistä selitystä terveydentilaasi?

Voi olla, että oireesi ovat psykosomaattisia. Akupunktiosta voi olla apua monenlaisiin kehon ja mielen vaivoihin, myös psykosomaattisiin oireisiin. Ota asiasta selvää varaamalla aika Kallion lohikäärmeklinikalle! Löydät tien mielesi ja kehosi sisäisiin liikkeisiin.

Psykosomaattiset sairaudet on yksi akupunktion vahvimmista käyttötarkoituksista

Lähteet:

Terveyskirjasto
Hyvä terveys
Science Direct
National Library of Medicine
Wikipedia
Psychosomatic Illness / Youtube
Mehiläinen